جرثقیل ستونی دیواری:

 توضیح :

اجزای اصلی جرثقیل ستونی دیواری شامل موارد زیر می باشد:

 • بالابر اصلی به همراه کالسکه (Hoist)
 • موتور حرکت عرضی (Cross Travel Motor
 • کالسکه (Trolley)
 • موتورهای حرکت طولی (Long Travel Motor)
 • پل یا بازو (Arm)
 • کلگی (End Carriages)
 • چرخ ها (Wheels)
 • تابلو برق اصلی (Electrical Box)
 • خط برق رسانی عرضی به همراه ادوات نصب (Electrical Power Supply Line for Cross)
 • خط برق رسانی طولی به همراه ادوات نصب (Electrical Power Supply Line for Long)
 • قلاب (Hook)
 • کلید کنترل آویز (Pendant)
 • کنترل از راه دور (Remote Control)
 • قطع کن بار (Over Load)
 • قطع کن حرکتی (Limit Switch)
 • ریل حرکت طولی (Rail)
 • ضربه گیر های طولی و عرضی (Bumper)

تصاویر جرثقیل ستونی دیواری