ضربه گیرهای استوانه ای Z45

ضربه گیرهای استوانه ای Z45

ضربه گیرهای استوانه ای در قطرهای متفاوت و با مشخصات زیر تولید می گردند:

نام

قطر

طول

قطر پیچ

ضربه گیر قطر ۴۵

۴۵

۳۹

۸

ضربه گیر قطر ۶۰

۶۰

۴۸

۱۰

ضربه گیر قطر ۸۰

۸۰

۶۷

۱۲

ضربه گیر قطر ۱۰۰

۱۰۰

۸۵

۱۴

ضربه گیر قطر ۱۴۰

۱۴۰

۱۱۰

۱۶

ضربه گیر قطر ۲۰۰

۲۰۰

۱۶۵

۱۸

درخواست ثبت سفارش

[gravityform id="6" title="false" description="false"]