بهاره نائب ولی

مهندس بهاره نائب ولی عضو هیئت مدیره و مدیر مالی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ ب…

مرتضی هویدا

مهندس مرتضی هویدا رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی شروع فعالیت در شرکت ف…

فرامرز حقیقت

مهندس فرامرز حقیقت مدیر فروش قطعات یدکی و مدیر امور قرارداد ۱- شرکت ف…

علی رضا صادقی

مهندس علیرضا صادقی عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون فنی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸: مد…

امیرعباس دادگسترنیا

امیر عباس دادگسترنیا عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۱۳۹۹ شرکت مدیریت راهبر…