جرثقیل نیم دروازه ای

درباره محصول

جرثقیل های سازه خرپایی در انواع ظرفیت باربرداری سبک، متوسط یا سنگین مورد استفاده قرار میگیرند. این جرثقیل های خرپایی برای محیط های فضای باز بادخیز یا احتمال وقوع طوفان شن و حتی محیط های به شدت خاک آلود Dusty جرثقیل های دروازه ای سنگ بری همانطور که از نامشان آشکار است در انبارها و کارگاه های سنگ بری بکار می روند.

درخواست مشاوره

درج ویژگی محصول مورد نظر

درج ویژگی محصول مورد نظر

درج ویژگی محصول مورد نظر

جرثقیل های سازه خرپایی در انواع ظرفیت باربرداری سبک، متوسط یا سنگین مورد استفاده قرار میگیرند. این جرثقیل های خرپایی برای محیط های فضای باز بادخیز یا احتمال وقوع طوفان شن و حتی محیط های به شدت خاک آلود Dusty جرثقیل های دروازه ای سنگ بری همانطور که از نامشان آشکار است در انبارها و کارگاه های سنگ بری بکار می روند. مشخصه بارز این نوع جرثقیل ها تناژ های تا حداکثر 10 تن و سازه های مشبک ساخته شده از پروفیل مانند قوطی، لوله، نبشی بصورت خرپایی –سازه خرپا- است. از این نوع جرثقیل ها کمتر در سایر صنایع استفاده میشود. علت ممکن است ضعیف بودن سازه و غیر استاندارد بودن باشد.
جرثقیل های دروازه ای کنار ساحل، به دلیل امکانات اضافی که روی آنها پیش بینی و تعبیه شده است دارای ایمنی بیشتر و بهبود در عملکرد هستند. این جرثقیل های به دلیل مجاورت با شرایط رطوبت بالا تا 100% – احتمال وقوع طوفان باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که توانایی کار در این شرایط را داشته باشند.

از جمله امکانات و پیش بینی ها در ساخت جرثقیل های دروازه ای بندرگاهی میتوان به این موارد اشاره کرد:
آهن آلات پایه قبل از ساخت با پوشش ضد زنگ پوشیده میشوند.
کلیه درزهای غیر جوشی عایق بندی میشوند
جرثقیل مجهز به بادسنج می باشد تا در مواقعی که سرعت باد بیش از مقدار محاسبه شده در ضریب باد جرثقیل باشد جرثقیل دروازه ای ساحلی را خاموش کند
قفل طوفان یا استورم‌انکر Storm Anchor تا در مواقعی که فشار ناشی از باد وارده بر جرثقیل قابلیت غلبه بر وزن سازه را داشت موجب واژگونی یا جابجایی جرثقیل نگردد.
– محافظت در برابر ورود عوامل خارجی یا IP در این جرثقیل ها بیشتر معطوف به پاشش مستقیم آب به تجهیزات الکتریکی است. معمولا نباید کمتر از IP54 باشد.
– سقف یا سرپناه برای اجزاء- هر چقدر هم محافظت در برابر ورود عوامل خارجی یا IP در تجهیزات بالا باشد اما در مجاورت با عوامل بیرونی ممکن است موجب خطا گردد. به همین علت علاوه بر تعیین رتبه IP مناسب، می بایست به صورت فیزیکی نیز هم جواری با عوامل بیرونی به حداقل برسد. به همین ترتیب سقف ها و سرپناه هایی برای اجزاء بصورت جداگانه تعبیه می گردد.

تیزر معرفی محصول

جرثقیل نیم دروازه ای

جرثقیل نیم دروازه ای

جرثقیل نیم دروازه ای

جرثقیل نیم دروازه ای

جرثقیل نیم دروازه ای

مزیت‌ها و معایب رقابتی این نوع از بالابرها:

آهن آلات پایه قبل از ساخت با پوشش ضد زنگ پوشیده میشوند.
کلیه درزهای غیر جوشی عایق بندی میشوند
جرثقیل مجهز به بادسنج می باشد
محافظت در برابر ورود عوامل خارجی یا IP