بالابر های دستی

درباره محصول

به طور کلی بالابرهای زنجیری دستی در دو بخش بالابر ثابت و متحرک تولید می گردند. این نوع از انواع بالابرها زنجیری بوده ، توسط اپراتور و به صورت دستی مورد استفاده قرار می گیرد . اپراتور لازم است زنجیر دستی را به سمت پایین کشیده، که باعث به راه انداختن گیربکس، زنجیره و چرخ دنده های موجود در آن خواهد شد. که این عملیات همچون یک اهرم ساده می تواند با انتقال نیروی کوچک، نیروی بزرگ را جهت جابجای بارها سنگین بوجود آورد.

درخواست مشاوره

درج ویژگی محصول مورد نظر

درج ویژگی محصول مورد نظر

درج ویژگی محصول مورد نظر

این نوع از بالابرها امکان نصب بر روی ترولی جهت حرکت در طول را برای اپراتور فراهم می آورد.

اجزای بالابرهای دستی شامل :
1- زنجیرها
2- قلاب ها
3- مکانیزم بالابری

زنجیرها: زنجیر دست و زنجیر بار، زنجیر دست که بوسیله ی نیروی انسانی کشیده می شود؛ که این مکانیزم باعث راه اندازی بالابرخواهد شد. زنجیر بار باعث هدایت بار به سمت پایین و یا بالا خواهد بود.
قلاب ها: جهت ثابت نمودن بالابردر یک محل ثابت و یا نصب بر روی کالسکه برای جابجایی در طول مسیرحرکت، قلاب بار که به وسیله تسمه به بار متصل خواهد شد.
مکانیزم بالابر: چرخ دنده، محور، گیربکس، نگهدارنده زنجیر جهت جلوگیری از سقوط ناگهانی بار

تیزر معرفی محصول

بالابر دستی

بالابر دستی

بالابر دستی

بالابر دستی

بالابر دستی

مزیت‌ها و معایب رقابتی این نوع از بالابرها:

احتیاج به روغن و برق ندارد و تنها با نیروی انسانی قابل راه اندازی است.
قیمت آنها بسیار مناسب تر از بالابرهای برقی و یا هیدرولیک می باشد.
کارکرد و تعمیرات با آنها بسیار ساده خواهد بود.
سرعت پایین تر نسبت به بالابرهای برقی و هیدرولیکی دارند.