| | 021-26215425 | info[at]msgindustry.com

مجتمع تجاری رویای سبز

مشخصات پروژه

مشتری: آقای رون پاک

این سازه در چهار فاز، هر فاز هجده طبقه و اتصالات پیچ و مهره ای و مقطع صلیب می باشد.
وزن سازه 8000 تن
واقع در سلمانشهر